છું – છું – નથી – છું માં ‘છૂ’

હું જે ‘છું’ એ તો છું જ,
પણ જે ‘નથી’ એ પણ છું.
જે ‘છું’ છું, એ મારી મરજીથી છું.
– ને જે ‘નથી’ છું એ તારી મરજીથી છું.
આ છું – છું – નથી – છું ની છૂપાછૂપીમાં
તું મારાથી – હું તારાથી
ક્યાંય ‘છૂ’ નહીં થઇ જઈએ ને?????


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

Advertisements

કવિતા

હું એ દિવસની રાહ જોઉં છું
જયારે –
મારા પગ પાંખો બની જશે
મારી આંખોમાં સૂરજ ઉગશે
અને –
હું તને ગમે ત્યાંથી શોધી કાઢીશ.


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

એક કવિતા

મારો ધસમસતો પ્રેમ તું સહી નહીં શકે.
તારો પ્રેમ પણ ગણતારીવાળો છે.
હું તો વરસી શકું સૂપડાધારે, ત્યારે –
તારો તો ખોબો યે કાણો હોય છે.
મને ખપે છે ભર્યું ભર્યું મૌન, ને
તારા તો શબ્દો યે ખાલી-ખાલી હોય છે.
તારા તાટસ્થને હું શું નામ આપું?
હું લાગણીથી લથબથ તું કોરોધાકોર હોય છે.


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

પ્રાર્થના

શ્રદ્ધા મારું બળ બનજો;
ને મહેનત એ વિશ્વાસ,

ધ્યેય સુધી ધબકતા રહેજો;
આમ જ મારા શ્વાસ.

પ્રભુજી પ્યારા પૂરી કરજો;
નાનકડી આ આસ,

ધરતી ઉપર ઊભી રહીને;
આંબુ હું આકાશ!


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

ધરતી અને છોડવાનું ગીત

છોડ પર ફૂલ કળીરૂપે બેઠું
ને છોડ લૂમેઝૂમે, ઘમ્મર ધૂમે!

કળી ધીરેધીરે પાંખો પસારે
છોડ ધરતીના તનને ચૂમે!

ઊગીને ઉભું થયું જાણે શિશુ સમું,
છાતી કાઢીને કેવું મલકે!

છોડ લળી જાય વાત ધરતીને કહેવા
મને ધરતી તો માડી લાગે.


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

અભિમન્યુ

કામમાં સતત વ્યસ્ત રહેવું એ જ
ગમ ભૂલવાનો ઉપાય છે.
હવે તો એમ જ કરવું પડશે
નહિ તો ખુલ્લા પડી જવાય છે.
કામ કર જીવ! સતત કામ કરજે
વિચારોમાં નહી તો છતો થઇ જઈશ.
વિચારોની ટેવ નથી બહુ રાખવા જેવી,
કોઈ નહી પૂછે, તું કોડીનો થઇ જઈશ.
જખમ કરનાર હોય આપણા પોતાના જ
ગણવા રહીશ તો તો બુઢો થઇ જઈશ.
દિલને લાગતા ઘસરકા ભૂલી જજે
જોવા રહીશ તો ‘અભિમન્યુ’ થઇ જઈશ.
નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

મન

મન.
માત્ર બે અક્ષર
નહી કાનો નહી માતર,
જાણે invisible શર.
મન એટલે છેતરામણી ગ્લેસિયર
‘ને દૂધ ઉપરની તર.
જીવવા ઈચ્છે તો તું એની સપાટી પર સર,
નહિ તો ડૂબકી મારી મર.
કોણ કહે છે, “મન એટલે –
માત્ર બે અક્ષર?”
એ તો અક્ષરોનું અ-ક્ષર દર
‘ને મૌન અર્થસભર.
નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂