છું – છું – નથી – છું માં ‘છૂ’

હું જે ‘છું’ એ તો છું જ,
પણ જે ‘નથી’ એ પણ છું.
જે ‘છું’ છું, એ મારી મરજીથી છું.
– ને જે ‘નથી’ છું એ તારી મરજીથી છું.
આ છું – છું – નથી – છું ની છૂપાછૂપીમાં
તું મારાથી – હું તારાથી
ક્યાંય ‘છૂ’ નહીં થઇ જઈએ ને?????


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

Advertisements

4 comments on “છું – છું – નથી – છું માં ‘છૂ’

  1. rajeshpadaya કહે છે:

    વ્વા…..વ…. ખુબ્બ જ સરસ મેળ કર્યો છે તમે?

  2. Happy Patel કહે છે:

    very nice, like it very much… keep it up…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s