થોડા જ વખતમાં

થોડા વખતમાં માછલીઓ જળ વગર જીવતી થશે
થોડા વખતમાં રાત અંધારા વગર આવી જશે

થોડા વખતમાં રણ લીલ્લું છમ્મ દેખાતું થશે
થોડા વખતમાં કાચ જુઠ્ઠું બોલતાં શીખી જશે

થોડા વખતમાં આંખ ભીંજાયા વગર રડતી થશે
થોડા વખતમાં રાખ ઓઢી આગ આ પોઢી જશે

થોડા વખતમાં પૂર પાછા જવાનું જાણી જશે
થોડા વખતમાં કાંચળી ખંખેરતા ફાવી જશે

આ બાળપણ ને ભોળપણ બહુ ઝડપથી સરકી જશે
આ જીવ સચ્ચાઈ વગર જીવાવાનુંયે પામી જશે.


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

Advertisements

One comment on “થોડા જ વખતમાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s